Nowe stawki rekompensat za zaniechanie produkcji mleka i zrzeczenie się prawa do kwoty indywidualnej

W dniu 12 sierpnia 2009r. Agencja otrzymała informację o zmianie stawki rekompensaty z 0,1 zł na 0,05 zł.

Nowe stawki rekompensat za zaniechanie produkcji mleka i zrzeczenie się prawa do kwoty indywidualnej.

W myśl opracowywanego projektu rozporządzenia nowa stawka rekompensat ma być jednolita dla wszystkich województw i wynosić 0,05 zł za kilogram kwoty mlecznej.

Pozostałe warunki mechanizmu rekompensat pozostają niezmienione.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w przypadku, gdy producent w ciągu dwóch ostatnich lat otrzymał kwotę indywidualną z krajowej rezerwy kwoty krajowej, wówczas przed złożeniem wniosku o przyznanie rekompensaty musi zrzec się pisemnie praw wynikających z decyzji o przyznaniu kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy.

ARR