Nowe otwarcie

Są nowe propozycje Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania kryzysu na rynku mleka.

Chociaż zdaniem Brukseli funkcjonujące już mechanizmy poprawiły nieco sytuację producentów. Unijna komisarz Mariann Fischer Boel zaproponowała, aby rynek mleka objąć klauzulą, która umożliwi szybszą reakcję na wszelkie zakłócenia.

Takie rozwiązania istnieją już w innych działach produkcji. Bruksela chce również, aby wykupione przez państwo od rolników limity indywidualne przestały być liczone jako część kwoty krajowej. To ważne przy podejmowaniu decyzji, czy należna jest opłata za przekroczenie limitu krajowego.

Te propozycje będą omawiane przez unijnych ministrów rolnictwa już w poniedziałek. Wtedy też odbędzie się głosowanie nad przedłużeniem interwencji na rynku mleka.

A jeszcze w tym miesiącu Komisja formalnie przyjmie zmiany do przepisów dotyczących pomocy państwa. Każdy kraj członkowski uzyska możliwość wypłacenia rolnikom do 15 000 euro krajowej pomocy przed końcem 2010 roku.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP