Dobre wyniki branży mleczarskiej w I połowie 2009 r.

Wyniki branży mleczarskiej w ubiegłym roku były słabe, w tym roku sektor wychodzi już z dołka. W pierwszym półroczu 2009 r. branża osiągnęła 3,5 proc. zysku i poprawiła płynność finansową – uważa dr Jadwiga Seremak-Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W środę podsumowano VI edycję rankingu zakładów mleczarskich organizowanego przez dwutygodnik branży żywnościowej Agrotrendy. Zwyciężyła spółka Danone, na drugim miejscu była mleczarnia z Piątnicy, a na trzecim – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Gostynia.

Seremak-Bulge podsumowując kondycję polskiego mleczarstwa, zauważyła, że branża odczuła skutki pogorszenia się koniunktury na światowym rynku, szczególnie w pierwszej połowie 2008 r. Wyniki finansowe branży były takie, jak w trudnej dla mleczarstwa połowie lat 90. Powodem tak słabych wyników były przede wszystkim wysokie ceny, jakie mleczarnie płaciły rolnikom.

Na początku 2008 r. za mleko średnio płacono 1,24 zł za litr, pod koniec roku 86 gr za litr. W sierpniu tego roku średnia cena skupu mleka wynosiła ok. 93 gr za litr.

Sytuacja branży poprawiła się w drugiej połowie 2009 r. dzięki znacznemu obniżeniu cen skupu mleka, w rezultacie zysk tego sektora za cały 2008 r. wyniósł 1,08 proc. W pierwszej połowie 2009 r. mleczarnie uzyskały jeszcze lepsze wyniki – zyski szacowano na poziomie 3,5 proc. tj. były porównywalne z bardzo dobrym 2007 r. – wyjaśniła Seremak-Bulge.

Według ekspertki „mleczarnie okazały się bardzo elastyczne i sprawnie zarządzały swoimi finansami, przerzucając skutki spadków cen zbytu produktów mleczarskich na dostawców mleka”.

Wartość eksportu produktów w 2008 r. wzrosła o 5,5 proc. do ponad 1,22 mln euro. Według IERiGŻ, w tym roku wyniki w handlu produktami mleczarskimi będą gorsze. W pierwszym półroczu tego roku polskie firmy wywiozły o 13 proc. mniej tych produktów, a spadek wartości eksportu wyniósł 30 proc.

W ubiegłym roku najszybciej wzrastał wywóz mleka w proszku, śmietany i mleka do dalszego przerobu oraz serów dojrzewających.

W 2008 r. spadło o ok. 1 proc. spożycie mleka w Polsce. Wyniosło ono 178 litrów na jednego mieszkańca. Przyczynił się do tego znaczny wzrost cen detalicznych nabiału, które wzrosły o prawie 10 proc. w ciągu roku, a więc więcej niż mięso i cała żywność.

PAP