Nowe kryteria w rentach strukturalnych

Będzie jeszcze trudniej. Resort rolnictwa planuje zmianę przepisów dotyczących przekazywania gospodarstw w zamian za renty strukturalne.

O renety strukturalne tak jak w poprzednich edycjach programu będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli co najmniej 55 lat. Przez 10 lat prowadzili samodzielnie gospodarstwo a przez 5 byli ubezpieczeni w KRUSIE. Ale szykują się też zmiany.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: mamy świadomość, że osób zainteresowanych jest będzie bardzo dużo. Stosowny projekt rozporządzenia jest w konsultacjach międzyresortowych czyli rozpoczęliśmy pracę zmiany rozporządzenia mówi się tutaj o kryteriach dostępu.

Ziemię będzie można przekazać swojemu następcy lub na powiększenie innego gospodarstwa. W zależności od województwa minimalnie może to być 1 lub 3 hektary. Ale trzeba pamiętać, że nowo powstałe gospodarstwo musi osiągnąć średnią powierzchnię w kraju.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: będzie tutaj niezbędny wymóg aby ta osoba która przejmuje gospodarstwo miała minimum 10 hektarów. Im większe gospodarstwo w górę tym lepiej. To będzie priorytet. Te osoby przekazujące będą wtedy w pierwszej kolejności otrzymywały decyzje o przyznaniu renty strukturalnej.

Premiowane będzie także przekazywanie ziemi młodym rolnikom, którzy będą ubiegać się o 50 tysięcy złotych na ułatwienie startu.

Dorota Florczyk rolna.tvp.pl