Niepewność co do sytuacji na rynkach podwyższa ceny zbóż

Niepewność co do kształtowania się sytuacji na rynkach winduje ceny zbóż, a pszenica konsumpcyjna kosztuje w skupie o 4 proc. więcej niż w pierwszym tygodniu sierpnia – wynika z cotygodniowej analizy ARR.

ZBOŻA

„Niepewność, co do wielkości i jakości zbiorów w kraju i zagranicą, stymuluje wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 09-15.08.2010 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie uzyskiwano 651 zł/t, tj. o 4 proc. więcej niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena żyta konsumpcyjnego wzrosła średnio o 9 proc., do 462 zł/t. Ceny tych zbóż były wyższe niż przed miesiącem odpowiednio o 16 proc. i o 29 proc.” – napisano w analizie.

MIĘSO

W analizowanym okresie za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali 4,52 zł/kg, tj. o 3,6 proc. więcej w porównaniu do notowań sprzed miesiąca, i o 9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Za bydło płacono przeciętnie 4,41 zł/kg, tj. o 1,3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 8 proc. mniej niż rok wcześniej.

W dniach 09-15.08.2010 r. kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,56 zł/kg, tj. o prawie 10 proc. drożej w odniesieniu do notowania sprzed miesiąca, ale o 3 proc. taniej niż przed rokiem.

MLEKO

Odtłuszczone mleko w proszku potaniało w tym czasie o 3,7 proc. do 8,76 zł/kg.

PAP