Groźba suszy w Polsce

Groźba suszy w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdził możliwość wystąpienia w Polsce suszy na niektórych obszarach – podał IUNG Puławy w komunikacie.

„W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2010 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na niektórych obszarach Polski” – napisano.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na większości obszarów Polski.

Zagrożenie suszą występuje w 70 gminach, co stanowi 2,3 proc. gmin Polski i obejmuje 0,4 proc. powierzchni gleb kraju.

PAP