Nabór wniosków na ostatnie już renty strukturalne

ARiMR ogłasza właśnie nabór wniosków na ostatnie już renty strukturalne. Znowelizowano także rozporządzenie o warunkach otrzymywania tych świadczeń.

Zmiany umożliwiają wydłużenie terminu przekazania gospodarstwa do 9 miesięcy od dnia decyzji. Wprowadzono też nową definicję następcy. Ma to być osoba, która rozpoczyna działalność rolniczą z dniem przejęcia gospodarstwa od producenta ubiegającego się o rentę, i której przyznano pomoc dla młodych rolników. Wprowadzono nowe minimalne wielkości powierzchni użytków rolnych wymaganych do przekazania. Zdecydowano również, że gospodarstwo może być przekazane wyłącznie w całości na powiększenie jednego gospodarstwa. Następca będzie mógł uzupełnić niektóre warunki w terminie późniejszym (kwalifikacje zawodowe czy wymaganą powierzchnię gospodarstwa). Nowe renty będą miały stałą wysokość 1013 zł, możliwy będzie dodatek dla współmałżonka 676 zł i dodatek specjalny 102 zł w przypadku przekazania gospodarstwa powyżej 10 hektarów osobie poniżej 40 lat.

Poszczególnym wnioskom będą przyznawane punkty za spełnione warunki i to właśnie ich liczba będzie decydować o kolejności przysługiwania renty w danym województwie, a nie – jak dotychczas – kolejność złożenia wniosku. Zmiany zasad przyznawania specjalnych rent mają skuteczniej wpłynąć na poprawę struktury agrarnej gospodarstw rolnych i przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania środków z PROW. Będzie ich około 360 mln euro, a renty otrzyma około 6,5 tys. rolników. W poprzednim PROW 2004-2006 skorzystało z nich 13,5 tys. rolników.

Redakcja Rolna TVP