Na koniec żniw drożeje pszenica, stabilne ceny mięsa

Koniec żniw przynosi niewielki wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej, tańsze jest natomiast żyto. Ceny mięsa w drugiej połowie sierpnia nie notowały większych zmian – wynika z co tygodniowej analizy cen podstawowych produktów rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZBOŻE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 17-23.08.br. pszenica i jęczmień podrożały o 3-7 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia, natomiast o 2-5 proc. tańsze były kukurydza i żyto.

W analizowanym okresie za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie płacono 480 zł/t, tj. o 14-16 proc. mniej niż przed miesiącem i rokiem.

W tym czasie średnia cena jęczmienia paszowego wynosiła 369 zł/t. Była ona zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale o ok. 21 proc. niższa niż przed rokiem.

W dniach 17-23.08.br. dostawcy żyta konsumpcyjnego uzyskiwali średnio 261 zł/t. Ziarno to było o ponad 20 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ok. 42 proc. tańsze niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w analizowanym okresie ukształtowała się na poziomie 596 zł/t, tj. o ok. 9 proc. niższym niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2008 r. ziarno to było tańsze o 12,5 proc.

MIĘSO
W dniach 17-23 sierpnia br. ceny skupu trzody chlewnej w odniesieniu do notowań z poprzedniego tygodnia obniżyły się o 0,5 proc., a indyków o 1,4 proc.

Te gatunki żywca były również odpowiednio o 3 proc. i o 6 proc. tańsze niż przed miesiącem.

W tym czasie praktycznie nie zmieniły się natomiast ceny skupu bydła oraz kurcząt brojlerów. Żywiec wieprzowy, wołowy i drobiowy nadal był znacznie droższy niż przed rokiem.

Według danych MRiRW w analizowanym okresie dostawcy trzody chlewnej otrzymywali przeciętnie 4,92 zł/kg.

Za bydło zakłady płaciły 4,81 zł/kg, kurczęta brojlery skupowano po 3,65 zł/kg, a indyki po 4,90 zł/kg.

MLEKO
W analizowanym okresie o ok. 1 proc. obniżyły się również ceny mleka w proszku. Za mleko odtłuszczone producenci średnio w kraju uzyskiwali 6,83 zł/kg, W porównywaniu do analogicznego okresu 2008 r. OMP potaniało o blisko 5 proc., a PMP o ok. 13 proc.

PAP