MRR: ok. 1,5 tys. wniosków o środki z programu Infrastruktura i Środowisko

Ponad 1,5 tys. wniosków o dofinansowanie z unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” na kwotę 47,2 mld zł złożono do 21 września – podało w środę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Na koniec 2008 r. było 300 wniosków na kwotę 9,8 mld zł – przypomina MRR. To 5-krotne przyspieszenie wdrażania programu, a złożone wnioski sięgają prawie połowy całej puli środków dotacji unijnej 27,9 mld euro (ok. 110 mld zł), przeznaczonych na realizację programu – podał resort w komunikacie. Krajowy wkład własny to 9,7 mld euro (ok. 40 mld zł), czyli w sumie to 37,6 mld euro (ok. 150 mld zł).

Do 21 września podpisano 377 umów o dofinansowanie z programu na kwotę 22,3 mld zł (15 proc. wszystkich środków). Na koniec 2008 r. podpisane umowy opiewały jedynie na ok. 44 mln zł – podkreśla MRR.

Podpisane już umowy dotyczące poprawy infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz ochrony dziedzictwa narodowego, stanowią ponad połowę środków na ten cel z „IiŚ”. Uruchomiono też jedną trzecią puli środków na inwestycje chroniące środowisko.

Resort do 21 września przekazał do zatwierdzenia przez Komisję Europejską 20 dużych projektów, a do końca roku chce przekazać 25 kolejnych; 12 z nich będzie dotyczyło ochrony środowiska, 10 – transportu a 3 – energetyki.

Do tej pory zostało ogłoszonych 47 konkursów na inwestycje w ramach programu „IiŚ” na kwotę 21 mld zł (70 proc. wszystkich środków przeznaczonych na konkursy). Większość – 34 konkursy na kwotę 8,5 mld zł – dotyczy ochrony środowiska.

Do 21 września zakończył się nabór wniosków w konkursach dotyczących kultury i szkolnictwa wyższego, jednak kolejnych 14 konkursów zostanie ogłoszonych przed końcem 2009 r. – podał resort rozwoju.

Resort złożył już do Komisji Europejskiej wnioski o refundację 1,24 mld zł poniesionych wydatków. Odblokował też 4,2 mld euro z „IiŚ” po unormowaniu z KE spraw dotyczących pomocy publicznej – zaznaczyło MRR w komunikacie.

PAP