MRiRW: większość produktów rolnych podrożała

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w dniach 14-20.09. br. podrożała większość mięs, mleko, żyto i jęczmień. Mniej zapłacimy za pszenicę i kukurydzę.

ZBOŻE
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.09. br. za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono przeciętnie 479 zł/t, wobec 492 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale o 12 proc. niższa niż przed rokiem.

Wyraźne wahania cen notowane są w przypadku żyta i jęczmienia. W analizowanym okresie przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 267 zł/t i była o 7 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o ponad 2 proc. wyższa niż przed miesiącem. Jęczmień paszowy w ciągu tygodnia podrożał o 3,4 proc. do 353 zł/t. Był on jednak o ok. 4 proc. tańszy niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do cen sprzed roku zboża te potaniały odpowiednio o 36 proc. i 22 proc.

We wrześniu, z uwagi na zbliżające się zbiory, zwiększyło się tempo spadku cen kukurydzy. W dniach 14-20.09.br. ukształtowały się one na poziomie 529 zł/t, tj. o 3,5 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o ok. 11 proc. niższym niż przed miesiącem. Ziarno to było jednak o 10 proc. droższe niż przed rokiem.

MIĘSO
Od lipca br. ceny skupu trzody chlewnej sukcesywnie maleją. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.09.2009 r. ukształtowały się one na poziomie 4,68 zł/kg i były o 0,5 proc. niższe niż w porównywalnym okresie 2008 r. Spadek cen żywca wieprzowego jest spowodowany dużym przywozem mięsa z innych krajów UE oraz ograniczonym popytem krajowym i zagranicznym.

Za bydło w analizowanym okresie zakłady płaciły średnio 4,76 zł/kg wobec 4,85 zł/kg w poprzednim tygodniu. Ceny skupu żywca wołowego są jednak nadal znacząco wyższe (o ponad 12 proc.) niż przed rokiem.

W trzecim tygodniu września, podobnie jak w poprzednim, za kurczęta typu brojler dostawcy otrzymywali 3,41 zł/kg. Natomiast cena indyków wzrosła w tym czasie o 1 proc. do 4,79 zł/kg. Były to ceny odpowiednio o 7 proc. i o 2 proc. niższe niż przed miesiącem, ale o 7 proc. i o prawie 20 proc. wyższe niż rok wcześniej.

MLEKO
Drugi tydzień w niewielkim stopniu rosną ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W analizowanym okresie za OMP w zbycie uzyskiwano 6,79 zł/kg, tj. nieznacznie (o 0,5 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej. Od początku czerwca br. ceny mleka pełnego w proszku są względnie stabilne pomimo 3,8 proc. wzrostu w odniesieniu do poprzedniego tygodnia. W dniach 14-20.09.br. za PMP w zbycie uzyskiwano 8,00 zł/kg. Była to cena o 7 proc. niższa od ubiegłorocznej.

PAP