MRiRW: w pierwszym tygodniu grudnia drożała większość zbóż, tylko jęczmień był tańszy

W pierwszym tygodniu grudnia drożały pszenica i żyto, tańsze były wieprzowina oraz drób, a ceny mleka prawie nie uległy zmianie – wynika z cotygodniowych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZBOŻA

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 30.11-06.12.br. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 477 zł/t, tj. o 0,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o ok. 5 proc. wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była zbliżona do notowanej przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w skupie uzyskiwano 293 zł/t, tj. o 0,7 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 6,4 proc. więcej niż przed miesiącem. Ziarno to było jednak zdecydowanie (o 19 proc.) tańsze niż rok wcześniej.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrosła o 1,2 proc. i ukształtowała się na poziomie 466 zł/t. Cena tego ziarna była o ok. 7 proc. wyższa od notowanej przed miesiącem i równocześnie o 19 proc. wyższa niż przed rokiem.

Po bardzo dużym wzroście notowanym w poprzednim tygodniu, na początku grudnia potaniało natomiast ziarno jęczmienia paszowego. W dniach 30.11-06.12.br. za zboże to płacono średnio 385 zł/t, tj. o 3,4 proc. mniej niż przed tygodniem. W odniesieniu do poziomu cen sprzed miesiąca i roku jęczmień był droższy odpowiednio o blisko 10 proc. i o ponad 2 proc.

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 30.11-06.12.2009 r., za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali średnio 3,86 zł/kg, o 3 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 7 proc. mniej niż przed miesiącem. Od połowy listopada br. względnie stabilne są natomiast ceny skupu żywca wołowego. W analizowanym okresie za bydło płacono przeciętnie 4,70 zł/kg, o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku trzoda chlewna była o 13 proc. tańsza, a bydło o 11 proc. droższe.

Na początku grudnia br., kurczęta typu brojler skupowano średnio po 2,87 zł/kg, a indyki po 4,51 zł/kg, tj. o ok. 1 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o ok. 5 proc. taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie kurczęta były o 3 proc. tańsze, a indyki o 11,5 proc. droższe niż przed rokiem.

MLEKO

Również ceny mleka w proszku w porównaniu do poprzedniego tygodnia nie uległy istotnej zmianie. Na początku grudnia br. za odtłuszczone mleko w proszku płacono 7,95 zł/kg wobec 7,92 zł/kg tydzień wcześniej, a za mleko pełne 9,57 zł/kg wobec 9,60 zł/kg. W porównaniu do cen z początku listopada br. proszek mleczny był droższy o 3-5 proc.

PAP