ANR podpisała porozumienie z PAIiIZ

ANR podpisała porozumienie z PAIiIZ

W poniedziałek, 14 grudnia w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Głównym celem porozumienia jest aktywna wymiana informacji na temat ofert terenów inwestycyjnych będących w zasobach ANR i PAIiIZ oraz wspólna promocja terenów inwestycyjnych podczas międzynarodowych targów i misji inwestycyjnych.

Jak podkreślił Prezes Zarządu PAIiIZ, Sławomir Majman, współpraca pomiędzy PAIiIZ i ANR zintensyfikuje prace zmierzające do utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości Inwestycyjnych. W skład KZNI wejdą oferty dużych terenów (powyżej 50 hektarów) z obszaru całej Polski, które mogą być wykorzystane pod inwestycje przemysłowe.

Nieruchomości znajdujące się w KZNI spełniają podstawowe kryterium w postaci atrakcyjnej lokalizacji, tj. usytuowane są blisko głównych szlaków komunikacyjnych (głównych dróg, węzłów kolejowych, lotnisk międzynarodowych) i w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Zapewnia to dostęp do odpowiednich zasobów wykwalifikowanych pracowników i zaplecza naukowo-badawczego. Nieruchomości te z założenia nie powinny też być obciążone roszczeniami byłych właścicieli czy wieloletnimi umowami dzierżawy.

Obecnie baza terenów inwestycyjnych PAIZiIZ liczy 1322 pozycji, z czego 176 to tereny należące do ANR. Do chwili obecnej do KZNI zakwalifikowano 36.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, dr Tomasz Nawrocki prezentując ofertę inwestycyjną Agencji zwrócił uwagę, że ANR oprócz gruntów rolnych w swojej ofercie posiada największy i najatrakcyjniejszy pakiet gruntów inwestycyjnych w Polsce. Agencja dysponuje około 96 tys. ha gruntów, w tym około 66,3 tys. ha w granicach administracyjnych miast. Są to działki przeznaczone pod zabudowę przemysłową, handlowo-usługową, mieszkaniową oraz sportowo-rekreacyjną. Nieruchomości te charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją, uregulowanym stanem prawnym oraz jasnymi procedurami nabywania.

Na nieruchomościach zakupionych od ANR powstają inwestycje typu „green fields”, parki technologiczne i przemysłowe, jak również centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe.

Na gruntach ANR zainwestowały międzynarodowe koncerny takie jak: General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann czy IKEA. Każda z tych inwestycji istotnie przyczyniła się do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz warunków życia mieszkańców danego regionu.

W ciągu trzech kwartałów 2009 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała około 630 ha gruntów inwestycyjnych za łączną kwotę około 100 mln zł. Średnia cena 1ha gruntu inwestycyjnego kształtowała się w tym okresie na poziomie 153 tys. zł.

Sprzedaż gruntów inwestycyjnych odbywa się w drodze przetargów nieograniczonych (licytacji) organizowanych przez 16 oddziałów terenowych i filii ANR na terenie całego kraju. W swoim wystąpieniu Prezes Agencji dr Tomasz Nawrocki, wielokrotnie podkreślał, że podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział współpracy pomiędzy ANR i PAIiIZ, co w konsekwencji ma prowadzić do całkowitej profesjonalizacji usług na rzecz inwestorów zagranicznych z korzyścią dla całej polskiej gospodarki.

ANR