Monsanto w sprawie przeciwko rządowi niemieckiemu

Biotechnologiczna firma Monsanto wystąpiła o zniesienie zakazu uprawy transgenicznej kukurydzy wprowadzonego przez rząd niemiecki.

Transgeniczna kukurydza o nazwie MON810 jest jedyną rośliną o sztucznie zmienionym genotypie, na której uprawę w Europie zezwoliła Komisja Europejska. W ubiegłym roku uprawiana była w Niemczech na powierzchni 3000 ha. Rząd niemiecki zabronił jej uprawy wykorzystując klauzulę mówiącą, że kraj członkowski może jednostronnie wydać taki zakaz, jeśli wyjdą na jaw nowe fakty dotyczące zagrożeń wynikających z uprawy. Zakaz taki wydała również Austria, Grecja, Węgry, Luksemburg i Francja. Według specjalistów z firmy Monsanto, nie pojawiły się żadne nowe fakty związane z uprawą kukurydzy MON810.

Wanda Mierzecka – Rolniczy Magazyn Elektroniczny CBR Agra Europe 2009,nr 2358, s. N/1