Monsanto przegrywa

Monsanto – największy na świecie producent nasion – nie może blokować eksportu argentyńskiej paszy sojowej do Unii Europejskiej.

Taki werdykt wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jaki wpływ ma amerykański koncern na argentyńskich producentów?

Monsanto posiada patent europejski, wydany w 1996 roku, na sekwencję DNA, której wprowadzenie do soi powoduje, że rośliny te stają się odporne na środki chwastobójcze. Nie ma jednak żadnej ochrony w Argentynie, gdzie ta odmiana modyfikowanej genetycznie soi jest masowo uprawiana.

Jedna z firm importowała stamtąd do Holandii mączkę wyprodukowaną z tak zwanej soi RR i przetwarzała na paszę dla zwierząt.

Koncern uznał to za naruszenie patentu i skierowało sprawę do sądu krajowego, a ten zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który wydał decyzję nieprzychylna spółce.

Przedstawiciele firmy uważają, że wyrok nie będzie miał większego wpływu na jej interesy. Jednak akcje Monsanto na sesji w Nowym Jorku staniały o 3 procent.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP