Mleko na przyszłość

Mleko na przyszłość

Kończą się prace Grupy Wysokiego Szczebla ds. reformy rynku mleka po 2013 roku. Wszystko wskazuje na to, że przeważy koncepcja wprowadzenia kontraktów terminowych na giełdach. Ostateczna decyzja jeszcze w tym miesiącu.

Kwoty mleczne odchodzą do historii, ale nie ma szans na to, aby rynek rządził się prawami wolnorynkowi. Nad nowymi zasadami regulacji pracuje szumnie nazwana Grupa Wysokiego Szczebla. Jej ostatnie spotkanie zakończyło się konkluzją, że Unia Europejska po 2013 roku powinna „ustanowić szczegółowe ramy prawne dla kontraktów terminowych na produkty mleczarskie”. To pomysły większości, do której Polska jednak nie należy.

Marek Sawicki – minister rolnictwa „ Kontrakty terminowe na długą metę nie są rozwiązaniem, owszem one w jakimś zakresie stabilizują rynek ale też bywają często instrumentem, który huśta tym rynkiem, co miało miejsce w roku 2007″

Branża mleczarska nie wie jak komentować te pomysły, bo są na razie bardzo mało konkretne i nie wiadomo jakie będą efekty wprowadzenia takich nowatorskich regulacji.

Edward Bajko-prezes OSM Radzyń Podlaski „ jakieś mechanizmy regulujące, akurat w tym przypadku są usprawiedliwione, natomiast jakie mają być, to jest trudne dlatego, bo ja się przekonałem, że wszystkie regulacje mają jakieś skutki uboczne”

I jeszcze jedno. Nowa organizacja rynku ma zagwarantować rolnikom lepsza pozycję przetargową w kontaktach z przemysłem spożywczym. Mówił o tym w zeszłym tygodniu w Warszawie francuski minister rolnictwa.

Bruno Le Maire – minister rolnictwa Francja „chcielibyśmy dać producentom mleka lepszą możliwość organizacji w grupy, aby mogli stworzyć silny blok w negocjacjach z przemysłem. Ale to wymaga zmian w europejskich przepisach dotyczących konkurencji”

W negocjacjach nad nowymi zasadami regulacji rynku mleka jest jedna poważna rozbieżność między 27 państwami członkowskimi. Chodzi o to czy system kontraktów terminowych będzie obowiązkowy czy dowolny. Ostatnie posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla na którym przyjęty ma być raport dla Komisji Europejskiej odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP