Mięso – ceny z dn. 18.02.2010.

Na mięsnym rynku zaczyna brakować półtusz. Dziś kolejne firmy podwyższają więc ceny w wadze poubojowej, średnio o 10 – 20 groszy za kilogram. To dość wyraźna zmiana kierunku.

I raczej nieoczekiwana – mówią maklerzy giełd towarowych. Skąd to odwrócenie trendu? Podwyżki „przywiało” z zachodu. Tam ceny mięsa szybko idą w górę. Półtusze wieprzowe sprowadzane z Belgii czy Holandii, osiągnęły już poziom 6 złotych 20 groszy. Tymczasem krajowe nie przekraczają 6 zł.

  • PÓŁTUSZE WIEPRZOWE – średnie ceny:

  • import – 6,10–6,20 zł/kg
  • kraj – 5,30–5,60 zł/kg

Ta sytuacja uruchomiła też sprzedaż dotychczas niechcianych mrożonych półtusz z zapasów Agencji Rezerw Materiałowych. Dziś kolejny przetarg. W zależności od klasy, ceny wynoszą od 4 złotych 30 do 4 złotych 40 groszy za kilogram.

  • PÓŁTUSZE WIEPRZOWE – mrożone – zapasy ARM:

  • klasa U – 4,30 zł/kg
  • klasa E – 4,40 zł/kg

Małgorzata Motecha-Pastuszko Redakcja Rolna TVP