Uruchomienie funduszy strukturalnych spowodowało wzrost zainteresowania zakupami maszyn rolniczych. Ich wartość nierzadko dochodzi do 1 mln złotych. Jest to więc poważny wydatek, który wymaga zabezpieczenia przed ewentualną utratą lub zniszczeniem. ...

Prasa Krawędziowa Durma HAP 2035 została wyprodukowana w 2005 roku. ...

Maszyny rolnicze to maszyny używane w organizacji i funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego. Aby zrozumieć znaczenie maszyn w gospodarstwie w dzisiejszych czasach, warto zwrócić się do historii. ...