Kwoty rozdzielone

Kwoty rozdzielone

Komisja Europejska przydzieliła krajom Wspólnoty tegoroczne limity produkcji mleka. Wszędzie wzrosły one o 1%. Zdaniem mleczarzy już teraz można prognozować, że o ich przekroczenie w tym sezonie nie ma mowy.

Unijne rozporządzenie potwierdziło, że w tym sezonie polscy rolnicy będą mogli wyprodukować 9 miliardów 760 milionów kilogramów mleka. To wzrost w porównaniu do zeszłego sezonu o prawie 100 tysięcy ton. I gwarancja, że przekroczenia limitów oraz kar nie będzie. Podobnie zresztą jak w całej Wspólnocie.

Grzegorz Grzeszkowiak OSM Gostyń „Unia Europejska ma w tej chwili sytuację dość ustabilizowaną. Niemcy – niższa produkcja, rok do roku spada. Francja podobnie. U nas kwota też niewykonana.”

Rzeczywiście od kwietnia 2009 do marca 2010 polscy rolnicy sprzedali do mleczarni tylko nieco ponad 9 miliardów litrów mleka. Wykorzystanie kwoty zamknęło się więc na poziomie 96%. Rezerwa całkiem spora.

Jan Dąbrowski – OSM Łowicz „Na dzień dzisiejszy jest optymalna produkcja mleka chyba w całej Unii Europejskiej.”

Zmieniły się natomiast proporcje między krajową kwotą hurtową, a bezpośrednią. I tak rolnicy sprzedający surowiec do mleczarni będą mieli limit powiększony o 1 %. Z kolei rolnicy sami przetwarzający mleko mają kwotę pomniejszoną o 4%.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP