Końca nie widać

Końca nie widać

Prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych nie mają końca. Projekt zmian został właśnie zwrócony przez Radę Ministrów znów do resortu rolnictwa. Kiedy wejdzie w życie to wciąż wielka niewiadoma.

W pierwszym półroczu 2009 roku rolnicy wykupili 91 tysięcy polis z dopłatą państwa. Łączna kwota ubezpieczeń przekroczyła 3 miliardy 450 milionów złotych.

Ochroną objętych jest już 1,5 miliona hektarów gruntów uprawnych. Problem w tym, że wielu rolników nie może z subsydiowanych przez państwo polis skorzystać, bo zakłady ubezpieczeniowe nie chcą ich sprzedawać.

Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR: zakłady ubezpieczeń często preferują ubezpieczenia takie, które zdarzają się w regionach o małym ryzyku, lub rośliny o małym stopniu ryzyka.

Dlatego rząd przygotował nowelizację przepisów, która ma, a raczej miała zwiększyć dostępność dotowanych polis. Nad projektem prace toczą się od wielu miesięcy.

Gdy wydawało się, że są na finale zaprotestował minister finansów, który nie zgodził się na wysokie koszty funkcjonowania ustawy. Nowela wróciła więc do ministerstwa rolnictwa.

Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa: mamy przygotować nowe założenia w kierunku zwiększenia reasekuracji państwa.

Zmiana przepisów będzie także dotyczyć maksymalnych stawek taryfowych jakie mogą stosować ubezpieczyciele sprzedający polisy suszowe z państwową dopłatą. Będzie, o ile kiedykolwiek wejdzie w życie…

Witold Katner rolna.tvp.pl