Końca nie widać

10 albo 30 dni od momentu ustania skutków powodzi. Tyle czasu na zgłoszenie strat mają rolnicy, którzy korzystają z unijnego wsparcia i nie chcą mieć kłopotów w Agencji Restrukturyzacji.

Podpisując umowę na dofinansowanie zakupu traktora czy modernizację budynków rolnicy zobowiązują się do przestrzegania tak zwanych zobowiązań wieloletnich. Problem w tym, że we przypadku wystąpienia klęski żywiołowej mogą mieć problem z ich dotrzymaniem. Co trzeba zrobić, aby nie mieć z tego powodu kłopotów?

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR – „Wystarczy bardzo prosty dokument złożyć oświadczenie, że o to w moim gospodarstwie zaistniała sytuacja powodzi i ten dokument złożyć w jakiejkolwiek jednostce terenowej.”

Jest na to 10 dni gdy dotacje były wypłacane z funduszy na lata 2007-13 a 31 gdy wcześniej. A co w przypadku gdy rolnik jest w trakcie ubiegania się o pomoc i z powodu powodzi nie mógł w terminie złożyć dokumentów uzupełniających?

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR – „Również w tej sytuacji wystarczy złożyć pismo z prośbą o przywrócenie terminu z powodu niezależnych od niego okoliczności.”

Dokumentów nie trzeba składać osobiście można to za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać pocztą.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP