Kolejna edycja modernizacji gospodarstw rolnych

Kolejna edycja modernizacji gospodarstw rolnych

Prawie dwa i pół miliarda dla blisko 20 tysięcy rolników. W styczniu rusza kolejna i prawdopodobnie ostatnia edycja modernizacji gospodarstw rolnych. Niestety okazuje się, że dla wielu rolników ostatnia była już przed rokiem.

Od 3 do 17 stycznia wnioski o przyznanie dotacji będą mogli składać producenci mleka. Regionalne biura Agencji Restrukturyzacji będą przyjmowały wnioski od producentów mleka z całego kraju poza Wielkopolską gdzie limit środków został już całkowicie wyczerpany.

Tylko 48 wniosków będą mogli złożyć rolnicy z województwa lubuskiego a 60 z zachodniopomorskiego. Najwięcej środków do rozdysponowania jest na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Łódzkiem. Dlatego w sześciu regionach wnioski będą przyjmowane tylko na restrukturyzację sektora mleczarskiego.

Grażyna Wereszczyńska ARiMR „Tutaj nasz wnioskodawca oprócz spełnienia wszystkich kryteriów musi zaznaczyć co zamierza, co jest jego zamiarem, czy rozwinięcie tej produkcji w sektorze, czy rezygnacja”.

Od 17 do 28 stycznia po dotację na modernizację gospodarstw będą mogli zgłaszać się pozostali rolnicy. Ale wnioski będą przyjmowane tylko w 9 województwach.

A szkoda bo w tej edycji wprowadzono dużo korzystnych zmian. Pierwsza i podstawowa to możliwość wspólnego ubiegania się o kupno nowych maszyn.

Grażyna Wereszczyńska ARiMR „Jest to grupa osób, które zawarły umowę między sobą przed złożeniem wniosku do Agencji, w której to określają zakres zasad eksploatacji sprzętu, który nabędą w ramach naszego wniosku”.

Kolejna korzystna zmiana to wydłużenie wieku wnioskodawców. Mężczyźni nie mogą przekroczyć 65 lat a kobiety 60. Złagodzone zostaną zasady tak zwanej wstępnej preselekcji wniosków oraz wydłużony termin przywrócenia wniosku do rozpatrzenia w sytuacji gdy wnioskodawca nie mógł złożyć uzupełnień na czas z powodu działania tak zwanej siły wyższej.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP