Każdemu według potrzeb?

Ministerstwo rolnictwa ugięło się pod presją i w ostatniej chwili zmieniło zasady podziału 20 milionów euro pomocy dla producentów mleka. Pieniądze dostaną wszyscy, a nie tylko młodzi rolnicy tak jak pierwotnie zakładano. A kto najbardziej na tym skorzysta? Trudno w to uwierzyć, ale …Poczta Polska.

Początkowo miało być tak: 20 milionów euro unijnej pomocy mieli otrzymać tylko młodzi rolnicy do 40 roku życia, którzy mają kwotę mleczną powyżej 50 tysięcy kilogramów. I rozpętała się burza.

Jan Gryszczak – wieś Kadłuby Turawskie: w moim przypadku to jest nieuczciwe, bo mam więcej niż 40 lat i tych pieniędzy nie dostanę. Jak już coś dzielić to dzielić na wszystkich.

Aneta Buczek wieś – Ligota Turawska: jestem rolnikiem, który nie kończył 40 roku życia, jednak nie dostanę tych pieniędzy, bo nie mam przekroczenia kwoty mlecznej powyżej 50 tysięcy i tym samym nie kwalifikuje się do tego, żeby mi została przyznana ta dotacja.

Głosy takie jak ten były odosobnione.

Włodzimierz Wiertek, rolnik woj. świętokrzyskie: kwota 20 milionów jest to kwota symboliczna. I podzielenie tej kwoty na wszystkich producentów mleka da grosze dla poszczególnych rolników.

Ostateczną decyzję w sprawie rozdysponowania 20 milionów euro pomocy dla producentów mleka została ogłoszona wczoraj podczas spotkania z rolnikami na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Marek Sawicki – minister rolnictwa: poza jedną organizacją, która wspierała pomysł ministra na przekazanie tych środków tylko dla gospodarstw młodych rolników wszystkie pozostałe organizacje uważały, że podział wszystkim po równo do kilograma produkcji jest podziałem lepszym.

Gdyby pieniądze podzielić tylko między młodych rolników mogliby liczyć na jednorazową pomoc w wysokości nieco ponad 3 tysięcy złotych. Rozdysponowanie funduszy między wszystkich oznacza wypłatę 0,7 grosza za każdy kilogram kwoty mlecznej.

Marek Sawicki – minister rolnictwa: jestem niezadowolony z tej decyzji, ale muszę szanować opinię publiczną, musze szanować partnerów społecznych.

A na całym zamieszaniu najbardziej zyska Poczta Polska. Wysłanie zawiadomień do młodych rolników kosztowałoby 120 tysięcy złotych. Do wszystkich producentów już 3,5 miliona złotych. I właśnie o tyle mniej będzie do podziału.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP