Jest porozumienie

Koncern British Sugar poinformował, że osiągnął porozumienie cenowe ze związkami plantatorów na sezon 2009/2010.

Obie strony ustaliły, że za tonę buraków farmerzy otrzymają 26 funtów.

Mogą także liczyć na dodatkowego funta, jeżeli podpiszą umowę dostawy do sezonu 2014/2015, czyli do momentu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących przepisów na unijnym rynku cukru.

W poprzednim sezonie cena buraków cukrowych została uzgodniona na 27 funtów za tonę.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP