Jedno prawo, dwa problemy

Prawo jest jedno, ale z jego interpretacją już różnie bywa. Chodzi o płacenie składek na ubezpieczenie emerytalne przez osoby, które przeszły na renty strukturalne.

Świadczenia z Agencji Restrukturyzacji dla tych, którzy zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa trafiają do ponad 65 tysięcy osób. Ale stawki są różne.

Ci którym udało się skorzystać z tak zwanego starego portfela dostają średnio ponad 1700 złotych miesięcznie. O kilkaset złotych mniej mają osoby, które skorzystały z funduszy na lata 2007-2013. Ci, którzy dostają renty strukturalne muszą jednak opłacać składki rentowe na KRUS. Pytanie tylko jak długo.

Monika Pietrusińska – Janowska, ARiMR: nasi beneficjenci są zobowiązani do opłacania składek emerytalno-rentowych do czasu opłacenia 120 kwartałów wówczas nabierają praw do emerytury z KRUS-u.

I jeżeli mają ukończony odpowiedni wiek – 60 lat kobiety, 65 mężczyźni, teoretycznie składek nie powinni już opłacać. Innego zdania jest natomiast KRUS.

Maria Lewandowska, KRUS: tak długo jak ktoś pobiera rentę strukturalną, bez względu na to, czy przyznaną na podstawie pierwszego programu rent czy obecnie, osoby te zobowiązane są do opłacania składek emerytalno rentowych.

Aby nie płacić ubezpieczenia wyjście jest tylko jedno. Trzeba zamienić rentę strukturalną na emeryturę z KRUSU. Ale to nie zawsze się opłaca. Bo świadczenia wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji są wyższe. Maria Lewandowska, KRUS: jeżeli po zakończeniu pobierania renty strukturalnej świadczeniobiorca jest zainteresowany pobieraniem emerytury rolniczej to może wystąpić z wnioskiem o ustalenie takiego prawa.

Osoby, które pobierają renty strukturalne z funduszy na lata 2004-2006, mają prawo do świadczeń przez 10 lat. Ci którzy skorzystali z drugiej edycji programu tylko do ukończenia 65 roku życia.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP