Integracja

Przed i po wejściu Polski do Unii Europjeksiej na wieś trafiły miliardy Euro. Zbudowano nowe drogi. Gospodarstwa rolne dostały pieniądze na zakup nowoczesnych maszyn. A jeśli wójtowi i mieszkańcom nie brakuje wyobraźni i chęci wspólnego działania, można dostać pieniądze, które nie muszą być przeznaczone na inwestycje.

Na Suwalszczyźnie unijne pieniądze inwestuje się nie tylko w infrastrukturę. Gminie Przerośl udało się pozyskać findusze na wydawanie lokalnej gazety i działalność zespołu. W zajęciach najchętniej uczestniczą emeryci.

W programie Integracji społecznej od pięciu lat uczestniczy sześć gmin z Suwalszczyzny. O pieniądze z Unii wcale nie było łatwo, bo ubiegało się o nie aż 500 gmin z całego kraju.

W ramach programu finansowana jest działalność przedszkoli i klubów seniora. Nauka pływania czy gry na instrumentach muzycznych. Wszystkie inicjatywy łaczy to, że musiały one wyjść od mieszkańców

Program integracji mieszkańców wsi koordynuje Ministerstwo Pracy. Fundusze pochodzą z Banku Światowego

Jarosław Nikitiuk/OTV Białystok Redakcja Rolna TVP