Informacja o zmianie kwoty zasiłku pogrzebowego

Od 1 marca br. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego. Od 1 marca 2010 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.243,60 zł, co oznacza jego zwiększenie o 259,48 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, za którą zostały poniesione koszty pogrzebu. Zatem, od 1 marca br. Kasa będzie wypłacała zasiłek pogrzebowy w kwocie 6.487,20 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty. Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 28 lutego 2010 r.

Od 1 marca br. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu równe 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą wynosić odpowiednio: 973,10 zł, 2.270,60 zł oraz 4.216,70 zł.

KRUS