Informacja dla eksporterów wieprzowiny

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że otrzymał od władz weterynaryjnych Singapuru (AVA – Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore) pismo informujące o zatwierdzeniu Polski, jako kraju z którego dozwolony jest eksport do Singapuru mrożonego mięsa wieprzowego i wieprzowych produktów mięsnych.

Jednocześnie strona singapurska poinformowała, iż obecnie możliwe jest składanie przez polskie przedsiębiorstwa mięsne, wniosków o zezwolenie na wwóz mięsa i produktów mięsnych do Singapuru. Zatwierdzenie polskich zakładów nastąpi po weryfikacji przedmiotowych wniosków przez AVA i kontroli polskich zakładów przez ekspertów z Singapuru. Aktualnie w Głównym Inspektoracie Weterynarii trwają prace nad przygotowaniem wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa wieprzowego i wieprzowych produktów mięsnych, który towarzyszyłby podczas eksportu ww. towarów na rynek Singapuru.

img 2009-08-19 15:37:29