Idzie nowe w biopaliwach

Komisja Europejska przedstawiła nowe zasady certyfikowania biopaliw przez państwa członkowskie. W skrócie chodzi o to, żeby surowce z których wytwarza się biokomponenty pochodziły z upraw zrównoważonych ekologicznie.

I tak biokomponentów nie będzie można wytwarzać z surowców pochodzących z lasów tropikalnych, z terenów świeżo wylesionych odwodnionych torfowisk, mokradeł oraz obszarów o wysokiej różnorodności biologicznej. Proces produkcji biopaliw ma być na każdym etapie nadzorowany przez niezależnych kontrolerów.

Bruksela zapowiada, że wyśrubowane normy mają obejmować także biokomponenty importowane do Unii Europejskiej. Komisja zaapelowała ponadto do państw członkowskich o wypełnianie zobowiązań dotyczących poziomów energii ze źródeł odnawialnych.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP