Gorzej być może

Jest źle, a może być jeszcze gorzej. Europejskie związki rolnicze przestrzegają przed skutkami rozchwiania unijnego rynku zbóż.

Ziarno jest coraz tańsze i to może zniechęcić rolników planujących nowe zasiewy. Wbrew pozorom zapasy nie są duże, więc niewykluczone, że w 2011 roku zbóż zabraknie.

A taka sytuacja sprowadzi kłopoty na hodowców zwierząt, którzy będą musieli dużo więcej wydąć na pasze. Rolników nie stać na dodatkowe koszty, bo cena jaka otrzymują za surowiec i tak jest na granicy opłacalności- uważają przedstawiciele COPA-COGECA.

Dlatego już teraz zaczynają rozmowy z unijnymi politykami dotyczące pomocy na zbożowym rynku. „Najpierw mleko, teraz ziarno – trzeba coś zrobić, żeby zahamować spadek notowań”- mówił po spotkaniu z hiszpańską minister rolnictwa Paolo Bruni z komitetu COGECA.

A przeceny są odwrótnie proporcjonalne do kosztów ponoszonych przez rolników.

Przez ostatnie dwa lata zboża staniały o 45%, w ostatnich pięciu wydatki na produkcję wzrosły o przeszło 60%.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP