Francuskie poparcie

Tej deklaracji chyba się nikt nie spodziewał. Francuski minister rolnictwa Bruno Le Mair podczas wizyty w Warszawie poparł nasze żądania wyrównania dopłat bezpośrednich.

Zyskaliśmy silnego sojusznika w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Warszawa i Paryż chcą jej utrzymania oraz odpowiednio wysokiego finansowania. Rynki rolne muszą być regulowane, a rządy muszą dysponować odpowiednimi mechanizmami reagowania na kryzysy. Ale najważniejsza deklaracja dotyczy zasad wypłacania dopłat bezpośrednich w latach 2014-2020.

Bruno Le Maire – minister rolnictwa Francji „Francja jest świadoma faktu, że potrzeba jest nam bardziej sprawiedliwej polityki rolnej. Dlatego uznajemy, że powinniśmy dokonać rewizji historycznych tytułów do płatności.”

Poziom dopłaty w państwach starej Unii Europejskiej jest powiązany z osiąganymi w przeszłości plonami zbóż, tzw. plonami referencyjnymi lub wielkością stad zwierząt. W efekcie różnice w dopłatach bezpośrednich są ogromne. Polska żąda, aby po 2013 roku te różnice znikły.

Marek Sawicki – minister rolnictwa „Ta dzisiejsza deklaracja co do rewizji systemu płatności powoli faktycznie może zacierać różnice i podział Europy na stare i nowe państwa.”

Polska i Francja mają ostatnio jeszcze jeden wspólny front działania. Razem z innymi trzynastoma państwami zablokowaliśmy rozmowy o liberalizacji handlu rolnego między Wspólnotą, a państwami Ameryki Łacińskiej. Naszym zdaniem Bruksela chciała pójść na zbyt daleko idące ustępstwa.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP