Dostawy z nowych zbiorów obniżają ceny zbóż

Oczekiwania na wysokie zbiory zbóż oraz pierwsze dostawy z tegorocznych zbiorów przyczyniają się do spadków cen zbóż na rynku – wynika z analizy ministerstwa rolnictwa.

ZBOŻA
W dniach 20-26.07 za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono przeciętnie 561 zł/t, wobec 563 zł/t tydzień wcześniej. Ziarno to było o ok. 1 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ponad 26 proc. tańsze niż przed rokiem.

Wyraźny spadek cen notowany jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, gdyż niewielu jest chętnych na zakup „starego” ziarna. Za zboże to w przedostatnim tygodniu lipca br. uzyskiwano 328 zł/t, tj. o 5,4 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o prawie 10 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2008 r. żyto było tańsze o ok. 48 proc.

W analizowanym okresie jęczmień paszowy był o 13 proc. tańszy niż w końcu czerwca br., pomimo 2 proc. wzrostu cen w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Przeciętnie za ziarno to płacono 368 zł/t. Cena ta była o ponad 37 proc. niższa niż przed rokiem.

MIĘSO
Od trzech tygodni obniżają się ceny skupu trzody chlewnej. Według danych ministerstwa rolnictwa w przedostatnim tygodniu lipca br. za żywiec wieprzowy dostawcy przeciętnie otrzymywali 5,07 zł/kg, tj. o ok. 4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 9 proc. więcej niż przed rokiem.

„Na obniżenie rekordowo wysokich już cen trzody poza barierą popytu, wpłynął prawdopodobnie również wzrost kursu złotego. W przeliczeniu na euro referencyjna cena trzody chlewnej Polsce wzrosła w analizowanym tygodniu do 160,42 EUR/t” – napisano w analizie.

W ostatnich tygodniach maleją także ceny innych gatunków żywca. W dniach 20-26.07. ceny skupu bydła średnio wynosiły 4,81 zł/kg, tj. o ponad 6 proc. mniej niż pod koniec czerwca, ale o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

W analizowanym okresie za kurczęta brojlery płacono średnio 3,66 zł/kg, a za indyki 5,20 zł/kg, tj. odpowiednio o 3 proc. i 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednak w porównaniu do cen sprzed roku kurczęta były o ok. 12 proc. droższe, a indyki o 28 proc. droższe.

MLEKO
Ceny odtłuszczonego mleka w proszku średnio w kraju wyniosły 6,94 zł/kg wobec 6,92 zł/kg przed tygodniem. W tym czasie za mleko pełne płacono przeciętnie 7,72 zł/kg, tj. o 0,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu.

PAP