Dodatkowe pieniądze dla producentów tytoniu

Ministerstwo rolnictwa chce wystąpić do Komisji Europejskiej o dodatkowe pieniądze dla producentów tytoniu – poinformował we wtorek podczas senackiej komisji rolnictwa wiceminister Artur Ławniczak. Taki wniosek zostanie wysłany do końca lipca.

Unijną pomoc w ubiegłym roku otrzymały: Włochy, Węgry, Bułgaria, Francja i Hiszpania. Polscy plantatorzy tytoniu pieniędzy nie dostali, ponieważ dokument w tej sprawie trafił do Komisji po terminie (tj. w sierpniu). Resort starał się o pomoc w wysokości 49 mln euro.

Zdaniem plantatorów, przyznanie pomocy tylko niektórym krajom narusza warunki konkurencji i polscy plantatorzy znaleźli się w gorszej sytuacji w stosunku do producentów z innych krajów. Produkcja tytoniu w Polsce pokrywa 40 proc. zapotrzebowania branży tytoniowej, reszta jest sprowadzana.

Ministerstwo w tym roku chce ponownie zwrócić się do KE o zgodę na dopłaty dla producentów tytoniu. Od kilku tygodni minister rolnictwa prowadzi rozmowy ze związkami plantatorów tytoniu w tej sprawie. Uzgodniono, że wysokość dopłat będzie zależała od jakości surowca. Natomiast nie porozumiano się w sprawie wysokości tego wsparcia. Plantatorzy chcą, by było to nadal 49 mln euro.

„Terminy unijne szybko się zbliżają, niestety, sprawa jest nadal na etapie wstępnym. Nie uzyskaliśmy od ministerstwa odpowiedzi na zasadniczą kwestię, co do wielkości środków jaka będzie skierowana do plantatorów” – mówił prezes Okręgowego Związku Plantatorów z Grudziądza Kazimierz Zwolicki.

Prezes Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu w Lublinie Julian Kwiatkowski podkreślił zaś, że producenci nie chcą, by powtórzyła sytuacja z ubiegłego roku i znowu wniosek trafi zbyt późno. Dodał, że minister Marek Sawicki podczas majowego spotkania zadeklarował, że będzie on wysłany do końca czerwca.

Ławniczak poinformował, że kierownictwo resortu jeszcze nie uzgodniło, o jakie pieniądze będzie wnioskować. Taka decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jak zauważył, czym większe będą dopłaty do produkcji tytoniu, tym mniej środków zostanie na wspieranie innych rodzajów produkcji np. chowu bydła czy uprawę roślin motylkowych.

Jak zaznaczył wiceminister, w tym roku sytuacja producentów tytoniu poprawiła się, ceny skupu tego surowca wzrosły o 40 proc. W ubiegłym roku za kilogram tytoniu firmy płaciły 0,5-6,0 zł, a w 2009 r. od 3,5 do 10 zł/kg. W opinii plantatorów, nawet tegoroczne ceny za surowiec nie pokrywają całych kosztów produkcji tytoniu.

Ławniczak przypomniał, że rolnicy uprawiający tytoń otrzymują dodatkowe dopłaty do tej produkcji z budżetu krajowego, w 2009 r. było to – 52 mln euro czyli ok. 12,5 tys. zł na hektara. W 2010 r. plantatorzy także otrzymają dopłaty: bezpośrednie (JPO) oraz uzupełniające w wysokości ponad 49 mln euro.

Polska jest drugim co do wielkości producentem tytoniu w Europie. Jego uprawą zajmuje się ok. 14 tys. gospodarstw, głównie położonych w województwach: lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Z uprawą tytoniu związanych jest ok. 60 tys. osób. Są to na ogół małe gospodarstwa (średnie powierzchnia – to 1,17 ha), w których tą pracochłonną uprawą zajmują się całe rodziny.

PAP