Do końca roku ceny żywności mogą spadać – IERiGŻ

Do końca tego roku można spodziewać się spadku cen żywności – szacuje Jadwiga Seremak-Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

„Bardzo dobre zbiory i wysoka podaż praktycznie wszystkich surowców roślinnych, a także rosnąca podaż produktów pochodzenia zwierzęcego, przy zahamowaniu wzrostu dochodów zapowiada osłabienie dynamiki podwyżek cen żywności” – napisała Seremak-Bulge w comiesięcznym raporcie nt. koniunktury w rolnictwie.

„W drugiej połowie roku spodziewać się można powrotu do długookresowej tendencji relatywnego tanienia żywności” – dodaje.

PAP