Czas zapłaty

Tak zwaną pomoc restrukturyzacyjną Agencja Rynku Rolnego przekazała koncernom cukrowym 25 czerwca. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi producenci cukru mają 2 miesiące na wypłacenie plantatorom pieniędzy.

Waldemar Sochaczewski – wiceprezes ARR: trzy koncerny spośród pięciu wypłaciły już tę pomoc dla plantatorów. Pozostałe dwa koncerty deklarują wypłatę w pierwszej połowie sierpnia.

Jako pierwsza swoje zobowiązania zrealizowała krajowa Spółka Cukrowa oraz Nordzucker. Na ukończeniu są także wypłaty w British Sugar. W przypadku Sudzuckera oraz Pfeifer & Langen pieniądze mają być przelane na konta rolników do połowy przyszłego miesiąca.

Pomoc restrukturyzacyjna w wysokości miliarda 300 milionów złotych została przyznana Polsce przez Komisję Europejską jako rekompensata za realizację reformy unijnego rynku cukru.

W jej wyniku spadły gwarantowane ceny buraków oraz cukru, a polski limit produkcji zmalał o 367 tysięcy ton.

Źródło: rolna.tvp.pl
Autor: Witold Katner