Czas na las

Czas na las

Rolnicy, którzy chcą zalesić pola na przygotowanie dokumentów maja czas do końca sierpnia. To o miesiąc dłużej niż planowano. Wnioski można składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji.

Mimo iż las zasadzony z pierwszych unijnych funduszy zdążył już podrosnąć to nieporozumień wokół programu nadal nie brakuje.

Tadeusz Bienasz, rolnik z Podlasia – „Nie wiem kto to wymyślił, bo co druga osoba na wsi jak rozmawiamy o zalesianiu to po 20 latach państwo zabierze ten las. No myślę że żyjemy w tych czasach, że pooddawali wszystkim to chyba zabierać nie będą.”

Dariusz Pasiński, rolnik z Podlasia – „Ja też słyszałem ale myślę, że to nieprawda, że to nie będzie można sprzedać czy przekazać na następcę, ale myślę, że to nieprawda.”

Prawda jest taka, że w zamian za rezygnację z uprawiania ziemi rolnikowi przysługuje rekompensata. Jest to zwrot kosztów zalesiania, pielęgnacji drzewek oraz tak zwana premia zalesieniowa. Może ubiegać się o nią każdy kto jest wpisany do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji.

Franciszek Kadzik, ARiMR – „Który zadeklaruje się do wykonania zalesiania, pielęgnacji uprawy leśnej przez okres 5 lat po wykonaniu zalesienia oraz utrzymania uprawy przez okres 15 lat od otrzymania pierwszej płatności.” Zalesić można grunty rolne lub takie, na których rosły sady, ale nie można trwałych użytków zielonych. Jest za to duża szansa, że w tym roku uda się posadzić las obszarach NATURA 2000. Trzeba jednak najpierw dostać pozwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że zalesianie gruntów rolnych jest zgodne z celami ochrony tego terenu.

Franciszek Kadzik, ARiMR – „Ale jest kolejny warunek że te obszary muszą mieć opracowane takie plany i dopiero rolnik będzie mógł zalesić te tereny.”

Z powodu powodzi o miesiąc wydłużono termin składania oświadczenia o wykonaniu zalesienia. Rolnicy, którzy posadzili drzewka jesienią ubiegłego roku maja na to czas do 21 czerwca. Gdy uprawa leśna została zniszczona przez powódź aby nie stracić prawa do dotacji trzeba to zgłosić do powiatowego biura agencji w ciągu 10 dni od jej ustąpienia.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP