50 procent

Rząd zatwierdził pakiet pomocy dla poszkodowanych przez powódź rolników. Jednocześnie trwają gorączkowe negocjacje z Komisją Europejską. Jeżeli Bruksela się nie zgodzi to pomoc socjalna dla gospodarzy, którzy nie mieli ubezpieczonych przynajmniej połowy swoich upraw i zwierząt gospodarskich będzie mniejsza o połowę.

Oczekiwania rolników, którym wielka woda zabrała domy, maszyny rolnicze, a przede wszystkim uprawy i zwierzęta gospodarskie są jednoznaczne.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR – „Gdy woda ustąpi, będzie potrzebny projekt odbudowywania tych gospodarstw, bo one same w tej chwili ni są w stanie się podnieść.”

I tak poszkodowani przez powódź mogą starać się o odroczenie lub przesunięcie terminu płatności składek KRUS, czynszu dzierżawnego i rat sprzedaży ziemi w Agencji Nieruchomości Rolnych, ulgi w podatku rolnym, kredyty preferencyjne. Wczoraj Rada Ministrów zatwierdziła jeszcze dodatkową pomoc socjalną. Dla gospodarstw do 5 hektarów wyniesie ona 2 tysięcy złotych, powyżej 5 hektarów 4 tysiące. Jest tylko jedno ale. To pomoc dla tych, którzy przestrzegają wprowadzonego na początku roku unijnego obowiązku ubezpieczenia połowy upraw i zwierząt gospodarskich.

Marek Sawicki, minister rolnictwa – „Każda pomoc jaka jest udzielana w zakresie klęsk żywiołowych w przypadku nie ubezpieczenia 50% powierzchni upraw i 50% stanu pogłowia skutkuje zmniejszeniem pomocy socjalnej, a do takich należą wszystkie wcześniej wymienione, o 50% i to jest wymóg z którego my się rozliczamy.”

Z ostatnich danych wynika, że zalane lub podtopione zostały 52 tysiące gospodarstw oraz 430 tysięcy hektarów upraw. Skala klęski jest ogromna dlatego już tydzień temu minister rolnictwa zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem, aby w stosunku do poszkodowanych przez powódź rolników przepisów o ubezpieczeniu nie stosować. Jak na razie odpowiedzi nie ma.

Marek Sawicki, minister rolnictwa – „Mam nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami, a takie były prowadzone w ubiegłym tygodniu, Komisja Europejska szybko wyrazi zgodę na pełną pomoc dla wszystkich rolników niezależnie od tego czyli byli ubezpieczeni czy nie.”

Rolnicy mogą jeszcze liczyć na zatwierdzoną w zeszłym tygodniu przez rząd pomoc dla powodzian, która nie zależy od posiadania polisy. Przypomnijmy, że jest to do 6 tysięcy złotych zasiłku oraz do 20 tysięcy na remont domu, a po uzyskaniu zaświadczenia rzeczoznawczy kwota ta może wzrosnąć maksymalnie do 100 tysięcy złotych. Ta pomoc nie dotyczy zniszczonych budynków gospodarskich.

  • Pomoc dla rolników – powodzian:

  • odroczenie lub przesunięcie terminu płatności składek KRUS oraz czynszu dzierżawnego i rat sprzedaży ziemi w ANR
  • ulgi w podatku rolnym
  • kredyty preferencyjne
  • Pomoc socjalna:

  • 2 tysiące złotych dla gospodarstw do 5 ha
  • 4 tysiące złotych dla gospodarstw powyżej 5 ha.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP