Bezpieczne lato w gospodarstwach rolnych

Bezpieczne lato w gospodarstwach rolnych

Lato to czas wzmożonej pracy w gospodarstwach rolnych. To także moment, w którym wzrasta liczba potencjalnych dla rolnika zagrożeń W okresie letnim silniej eksploatowane są sprzęty i narzędzia, korzystanie z których wymaga wyjątkowej troski o względy bezpieczeństwa.

Latem pracę rolników wspierają specjalistyczne pojazdy i narzędzia – między innymi kombajny, prasy do słomy i siana, przyczepy transportowe. O zdrowiu, a nieraz i życiu osób pracujących w gospodarstwach rolnych decyduje działanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz właściwe przygotowanie do pracy. Dlatego bardzo ważne jest to, by tę pracę wspierały również prawidłowo dobrane środki ochrony indywidualnej.

Lato w gospodarstwach rolnych – zwiększone ryzyko

– Rolnicy bardzo rzadko korzystają z ubrań ochronnych i masek – mówi Zdzisław Antoń, Dyrektor OR KRUS w Lublinie.

– W ostatnich latach u rolników coraz częściej stwierdzane są choroby zawodowe (np. płuco rolnika). Są one związane z wieloletnim narażeniem na różnego rodzaju pyły w tym organiczne oraz substancje chemiczne np.: środki ochrony roślin. Przyczyną tych chorób są w głównej mierze zaniedbania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej. Dlatego konieczne jest uświadamianie tej grupy zawodowej w zakresie zagrożeń i potencjalnych skutków wiążących się z lekceważącym podejściem do ochrony własnego zdrowia. – dodaje Paweł Górski z Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland.

Według danych KRUS-u w pierwszej połowie 2016 roku doszło do 4 659 zdarzeń wypadkowych, co stanowi spadek o 7,6 % względem analogicznego okresu w 2015 roku. W ciągu ostatnich 5 lat (2011-2015) doszło do niemal 80 tys. wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu lub śmierć rolnika. Wciąż jest to jedna z najbardziej narażonych na wypadki grup zawodowych w Polsce i Europie.

Lato w gospodarstwach rolnych – jak działać bezpiecznie?

Myśląc o właściwiej ochronie i zapobieganiu sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym, należy zwrócić uwagę na swój stan zdrowia. Pracę powinny wykonywać jedynie osoby zdrowie i w pełni sprawne. Szczególnie latem pamiętać trzeba o przerwach w pracy i odpoczynku, nawodnieniu organizmu oraz ochronie ciała i głowy przed oddziaływaniem wysokiej temperatury.

Nieporządek w miejscu pracy i nadmierny pośpiech to jedne z najbardziej powszechnych przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych. Dlatego konieczne jest właściwie przygotowanie miejsca pracy – zadbanie o ład i porządek, sprawdzenie stanu technicznego i sprawności sprzętów oraz mocowania elementów urządzeń i pojazdów.

Szczególnie istotne jest także stosowanie odpowiednich i zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej, takich jak odzież ochronna oraz sprzęt ochrony układu oddechowego, oczu i twarzy.

Latem na wypadki narażone są szczególnie dzieci, które wakacje spędzają na wsi – w miejscu, w którym mieszkają, albo w którym odwiedzają swoich bliskich. Należy pamiętać o tym, by dzieci zawsze znajdowały się pod właściwą opieką osób dorosłych, a jeśli wykonują prace w gospodarstwie – by te odpowiadały ich możliwościom i umiejętnościom.

źródło: materiały prasowe