„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” regionalnie

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” regionalnie

W czwartek, 19 listopada 2009 r., w Dobieszkowie koło Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca na szczeblu regionalnym VII edycję Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii zakładów rolnych.

Oprócz ANR oraz KRUS współorganizatorami konkursu byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński. Na szczeblu lokalnym laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce Przedsiębiorstwo Rolnicze „Głogus” sp. z o.o. z Głogowca, gmina Kunto
  • II miejsce „Pewniak i Spółka” s.c., z Trębek, gmina Szczawin Kościelny
  • III miejsce Gospodarstwo Rolne Niewiadów, gmina Ujazd

Przedsiębiorstwo Rolnicze „GŁOGUS” Sp. z o.o. jest jednocześnie laureatem III miejsca w konkursie na szczeblu centralnym.

W konferencji podsumowującej udział wzięli, oprócz ANR reprezentowanej przez Pana Adama Macierewicza, laureaci i dzierżawcy gospodarstw rolnych wchodzących w skład Zasobu WRSP z terenu działania Filii w Łodzi, przedstawiciele administracji lokalnej oraz instytucji współorganizujących konkurs.

ANR