Będą wyższe dopłaty do ziemi

Polscy rolnicy otrzymają w tym roku więcej pieniędzy z tytułu dopłat do ziemi. Wynika to z korzystniejszego przeliczenia euro wobec złotówki. Kurs wymiany został określony na ok. 4,2 zł za euro, podczas, gdy w ubiegłym roku było to ok. 3,4 zł za euro – poinformowała w czwartek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kurs wymiany euro na złoty wyznacza co roku, w końcu września Europejski Bank Centralny (EBC). Stosuje się go do przeliczenia wysokości dopłat bezpośrednich. W tym roku, z powodu słabego złotego, kursu wymiany wyniesie 4,2295 złotych za euro, co oznacza, że płatności wzrosną ok. 20 procent.

Agencja podała, że na dopłaty bezpośrednie za 2009 r. przeznaczone jest około 3 miliardy euro. Zgodnie z ustaleniami przedakcesyjnymi, polscy rolnicy za 2009 rok dostaną 90 proc. płatności jakie otrzymają rolnicy z państw „starej” Unii, w tym 60 proc. pochodzić będzie z budżetu UE (ok. 2 mld euro), a 30 proc. z krajowego budżetu (ok. 1 mld euro).

Z informacji uzyskanych w biurze prasowym resortu rolnictwa wynika, że stawki dopłat do ziemi zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu w stosownym rozporządzeniu.

W tym roku, o dopłaty bezpośrednie stara się blisko 1,4 mln rolników wniosków o przyznanie takich dopłat.

ARiMR rozpocznie wypłatę 1 grudnia 2009 r. Zapewnia, że jeszcze do końca roku wypłaci pieniądze 70 proc. starającym się o nie rolnikom. W pierwszej kolejności dostaną je rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte tegorocznymi klęskami.

PAP