ARiMR wypłaciła 9,2 mld zł w ramach PROW

Ponad 9,2 mld zł wypłaciła do połowy września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnikom i przetwórcom żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do końca roku Agencja zamierza przekazać beneficjentom kolejne 3 mld zł – poinformowało w czwartek biuro prasowej ARiMR.

Na PROW na lata 2007-2013 Polska ma 17,2 mld euro.

Największa kwota – ponad 2,7 mld zł – trafiła na wieś w formie tzw. dopłat ONW, przeznaczonych dla rolników gospodarujących na terenach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności takie otrzymuje co roku około 750 tys. rolników.

Na wypłatę rent strukturalnych Agencja wydała do tej pory ponad 2,12 mld zł. Takie renty co miesiąc dostaje ok. 65 tys. rolników. Przysługują one rolnikom, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa następcy.

Ponad 1,52 mld zł Agencja wypłaciła ok. 100 tys. rolnikom realizujących tzw. programy rolnośrodowiskowe (np. produkcja ekologiczna, stosowanie technologii zapobiegających erozji gleb czy utrzymywanie rodzimych ras zwierząt i cennych genetycznie gatunków roślin). Finansowanie tych programów trwa przez 5 lat.

Ok. 10 tys. rolników otrzymało łącznie 1 mld zł w postaci dotacji do zrealizowanych inwestycji modernizacyjnych w gospodarstwach. Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Na dopłaty do inwestycji w przetwórstwie Agencja przeznaczyła dotychczas 8 mln zł.

Na premie ułatwiające start zawodowy tzw. młodym rolnikom Agencja wydała 235 mln zł. Premię w wysokości 50 tys. zł otrzymało dotychczas ponad 4,7 tys. rolników. Ok. 55 mln zł otrzymało w sumie 600 rolników, którzy zainwestowali w przedsięwzięcia tworzące na terenach wiejskich nowe miejsca pracy poza rolnictwem. Tyle samo pieniędzy (55 mln zł) trafiło do grup producenckich. Dofinansowanie do działalności otrzymały 283 grupy.

Na zalesienie ARiMR wypłaciła ponad 198 mln zł. Pieniądze te dostało prawie 15 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych rolniczo glebach, na których nie uzyskaliby zbiorów gwarantujących odpowiednie dochody.

PAP