ARiMR: limit pieniędzy na przetwórstwo rolne wyczerpany

Cały limit środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym został wyczerpany – poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Drugi w tym roku nabór wniosków na dotacje do inwestycji w przetwórstwie rozpoczął się 17 października. W pierwszej kolejności o pieniądze mogły ubiegać się grupy producenckie. A dopiero od 15 grudnia inni beneficjenci. Do wykorzystania w drugiej turze było 300 mln zł.

Do 14 grudnia Agencja otrzymała od grup producentów rolnych 37 wniosków na kwotę ok. 55 mln zł. Grupy przede wszystkim chcą budować lub modernizować magazyny zbożowe oraz przechowalnie ziemniaków i innych płodów rolnych.

We wtorek, gdy wnioski mogły złożyć firmy przetwórcze, pozostały limit środków został wyczerpany już do południa. Do biur regionalnych wpłynęło ok. 190 wniosków. O pomoc mogły ubiegać się firmy lub osoby zajmujące się m.in. przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw, sprzedażą hurtową produktów rolnych, a także ich usługowym zamrażaniem wraz z przechowywaniem.

W sumie wszystkie wnioski – te zabrane w pierwszej turze, tj. w kwietniowym naborze, i obecnie – opiewają na kwotę ponad 1,6 mld zł przekraczając limit o ponad 300 mln zł. W 2009 r. Agencja planowała przeznaczyć na ten cel ponad 1,3 miliarda złotych.

Przyznana pomoc może wynieść maksymalnie do 20 mln zł, ale nie mniej niż 100 tys. zł. Z tych pieniędzy mogą być opłacone m.in. koszty budowy budynków i budowli, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu. ARiMR może zrefundować od 25 do 50 proc. poniesionych kosztów. Na najwyższe pomoc mogą liczyć grypy producenckie i małe firmy.

PAP