102 zł specjalnego dodatku do renty strukturalnej

Rolnicy, którzy przekażą młodym rolnikom gospodarstwo rolne, otrzymają wyższe renty strukturalne.

W przyszłym roku około 6 tys. osób będzie mogło jeszcze otrzymać unijne renty strukturalne. Zwiększenie liczby rolników, którzy będą mogli otrzymać świadczenie w zamian oddając gospodarstwo rolne następcy lub sąsiadom, jest możliwe, gdyż Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie tego programu o 362 mln euro. Dzięki temu na restrukturyzację polskiego rolnictwa w sumie zostanie przeznaczone 2,6 mld euro (w latach 2007–2013).

– Urzędnicy unijny zaproponowali, żeby przekazujący gospodarstwa byli specjalnie premiowani za ich udostępnianie młodym rolnikom. Takie renty będą wówczas wyższe o 102 zł – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rolnik pragnący otrzymać podwyższoną rentę strukturalną musi jednak przekazać swoje gospodarstwo osobie, która dopiero rozpoczyna działalność rolniczą. Osoba przejmująca grunty rolne nie może jednak mieć ukończone 40 lat w dniu złożenia wniosku przez rolnika pragnącego zakończyć aktywność zawodową. Jednocześnie przejmujący gospodarstwo rolne będzie musiał uzupełnić swoje wykształcenie, jeśli nie posiada kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia tego typu produkcji.

Wysokość podstawowej renty strukturalnej będzie wynosić 1013 zł. Dodatkowo wysokość świadczenia może zostać zwiększona o 676 zł, jeśli gospodarstwo rolne jest także miejscem pracy dla współmałżonka.

Bożena Wiktorowska Gazeta Prawna