Żywienie płynne

Żywienie płynne

System żywienia na mokro pozwala dopasować różne strategie żywieniowe do określonych grup świń, zapewnia wyższe przyrosty w porównaniu z żywieniem suchymi mieszankami, umożliwia stosowanie tańszych komponentów paszowych, ma zastosowanie dla stad od 300 do 100 000 szt.

System ten stosowany jest zarówno do żywienia loch na porodówce, jak i loch prośnych i inseminowanych. Pozwala na uzyskaniu bardzo dobrych wyników w tuczarniach przy niższych nakładach na paszę. System żywienia na mokro składa się z komputera zarządzającego systemem, zbiorników na komponenty suche oraz płynne, mieszalnika lub kilku mieszalników przy większych instalacjach, pomp oraz rurociągu transportującego płynną mieszankę do koryt. W systemie racjonowanym i wellnes w korytach zamontowane są czujniki, dzięki którym komputer „wie”, ile paszy jest w którym korycie.

Polnet