Zlikwidować KRUS

Demokraci.pl chcą likwidacji KRUS-u. Ministerstwo rolnictwa odpowiada, że reforma systemu rolniczych emerytur właśnie została przeprowadzona, a nad kolejnymi zmianami pracuje Kancelaria Premiera.

Nieco już zapomniana Partia Demokratyczna, następczyni Unii Wolności, zorganizowała pod siedzibą KRUS-u pikietę. Żądanie jest proste.

Brygida Kuźniak – Partia Demokratyczna: my docelowo jesteśmy za likwidacją KRUS-u, ale uważamy, że należy to robić stopniowo poprzez podnoszenie składki, i poprzez uzależnienie wysokości tej składki od dochodu a nie od wielkości posiadanej ziemi, czyli areału.

A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze należałoby przeznaczyć na aktywizację zawodową ludności wiejskiej i likwidację nierentownych gospodarstw poprzez scalenia gruntów i wypłatę odszkodowań. Ale o zmianach w KRUS-ie nie chcą oczywiście słyszeć rolnicy. Ich zdaniem obecna sytuacja ekonomiczna wsi nie pozwala na takie radykalne działania.

Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR: sądzę, że dyskusja o KRUS-ie była tak długa i obszerna, i zakusy wielu ludzi, żeby zlikwidować KRUS. Sytuacja ekonomiczna na wsi jest tak trudna, że nie powinniśmy mówić o dodatkowych obciążeniach rolników.

Demokraci.pl, którzy przekonują, że dochody ludności wiejskiej w ostatnich latach znacznie wzrosły, a rolnicy mogą dodatkowo liczyć na unijne dopłaty oraz zwolnienia podatkowe. Na akceptacje tych postulatów ze strony resortu rolnictwa nie ma jednak co liczyć.

Marek Sawicki – minister rolnictwa: system ubezpieczenia rolników nie jest ewenementem w Polsce, funkcjonuje w wielu państwach Unijnych, w Kancelarii Premiera pracujemy nad jego modyfikacją i tak naprawdę pikieta partii demokratycznej jest tu zupełnie zbędna.

W tym roku dotacja budżetu państwa na KRUS wyniesie ponad 16 miliardów złotych.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP