Zbiory zbóż w 2010 27,5 mln t, ceny pozostaną niskie

Zbiory zbóż w 2010 27,5 mln t, ceny pozostaną niskie

Zbiory zbóż w tym roku mogą wynieść 27,5 mln ton, słabe przezimowanie upraw nie powinno mieć wpływu na zbiory, a cen zbóż powinny pozostać niskie – wynika z majowej analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

„Prognozy dla Polski przewidują zbiory w wysokości 27,5 mln ton, wobec 29,6 mln ton w roku 2009. Przewidywania te, publikowane tak wcześnie, obarczone są jednak bardzo dużą niepewnością” – napisano.

„Z opublikowanej w kwietniu 2010 r. oceny przezimowania roślinozimych wynika, że w Polsce powierzchnia zasiewów zbóż ozimych pod nowe zbiory jest niższa niż przed rokiem. Ograniczono zasiewy pszenżyta i jęczmienia oraz w mniejszym stopniu pszenicy i żyta. Uprawy ozime przezimowały gorzej niż w roku ubiegłym. Słabsze przezimowanie upraw nie musi mieć jednak negatywnego wpływu na plony upraw ozimych, a na wysokość zbiorów decydujący wpływ będą miały warunki wegetacji w czerwcu i lipcu” – dodano.

GUS pod koniec kwietnia podał, że z przeprowadzonych badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały niezbyt dobrze i w zdecydowanej większości województw odnotowano straty w powierzchni zasianych ozimin.

Mimo to analitycy oceniają, że ceny zbóż pozostaną niskie.

„W nowym sezonie ceny zbóż powinny pozostać niskie, ponieważ przy obecnym stanie zapasów nawet znaczny spadek zbiorów nie doprowadzi do niedoborów ziarna z podaży krajowej” – napisano w analizie.

PAP