Zasady przekazywania gospodarstw za renty strukturalne są bardziej skomplikowane

Kiedyś wystarczył jeden hektar ziemi, teraz teoretycznie trzeba mieć co najmniej 3 lub 6, ale w niektórych przypadkach to i tak za mało. Okazuje się, że nowe zasady przekazywania gospodarstw w zamian za renty strukturalne są bardziej skomplikowane niż się początkowo wydawało.

Rozwiązanie trudnego równania jakim jest wyliczenie powierzchni gospodarstwa, które powinno powstać po przekazaniu w zamian za unijna rentę najbardziej istotna jest liczba 10,15. To średnia, którą daje dodanie i podzielenie wszystkich powierzchni wojewódzkich, czyli tak zwana średnia krajowa. W siedmiu regionach istotne są jeszcze inne dane. Tam gdzie średnia wojewódzka jest mniejsza niż krajowa liczy się także ta pierwsza.

 • RENTY STRUKTURALNE 2010 wymagana powierzchnia:

 • Województwo Dolnośląskie – 15,52 ha
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie – 14,94 ha
 • Województwo Lubelskie – 7,40 ha
 • Województwo Lubuskie – 20,11 ha
 • Województwo Łódzkie – 7,41 ha
 • Województwo Małopolskie – 3,80 ha
 • Województwo Mazowieckie – 8,44 ha
 • Województwo Opolskie – 17,71 ha
 • Województwo Podkarpackie – 4,46 ha
 • Województwo Podlaskie – 12,05 ha
 • Województwo Pomorskie – 18,82 ha
 • Województwo Śląskie – 6,71 ha
 • Województwo Świętokrzyskie – 5,39 ha
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie – 22,95 ha
 • Województwo Wielkopolskie – 13,46 ha
 • Województwo Zachodniopomorskie – 30,15 ha

Pytanie dlaczego skoro do ubiegania się o rentę strukturalną powinny wystarczyć 3 hektary w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim, a w pozostałych 6. Otóż wszystko zależy od tego kto będzie nowym właścicielem gospodarstwa. Jeżeli następca to w regionach gdzie średnia wojewódzka jest wyższa niż krajowa liczy się krajowa, a tam gdzie jest niższa liczy się wojewódzka.

Franciszek Kadzik – ARiMR „Np. w województwie małopolskim nie wystarczy przekazać 3 hektary na rzecz następcy bo tam średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie wynosi za 2009 rok 3,8 ha”. I właśnie co najmniej tyle trzeba przekazać następcy. I tu znowu trzeba wrócić do równania, którego wynik musi wynosić 10 hektarów 15 arów.

Franciszek Kadzik – ARiMR „Jeżeli przekazane gospodarstwo rolne w województwach, w których średnia jest mniejsza niż krajowa, nie spełnia wymogu średniej krajowej to następca będzie miał 3 lata na to, żeby uzupełnić tę powierzchnię do średniej krajowej”.

Tyle samo czasu będzie miał na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. W przypadku gdy nowy właściciel gospodarstwa nie zamierza ubiegać się o premię dla młodego rolnika, już w momencie przejmowania gospodarstwa, musi spełniać warunek kwalifikacji zawodowych. Czyli wykształcenie rolnicze lub staż pracy w gospodarstwie potwierdzony ubezpieczeniem w KRUSie. Dziś prezes Agencji Restrukturyzacji ogłosił oficjalnie termin przyjmowania wniosków o przyznanie rent strukturalnych. Przypominamy, że do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji będzie można się zgłaszać od 1 do 10 września.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP