Za mało pieniędzy dla poszkodowanych przez przymrozki

Za mało pieniędzy dla poszkodowanych przez przymrozki

Poszkodowani przez przymrozki domagają się zwiększenia wsparcia. Pieniędzy jednak jest za mało i trafią do nielicznych. – Każda pomoc rolnikom stosowana w tego typu zdarzeniom jest niewystarczająca – komentuje Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Tegoroczne przymrozki dotknęły dziesiątki tysięcy gospodarstw z całego kraju, szkody wystąpiły na powierzchni ponad 1,4 mln ha. A zapewne i więcej, bo szacowanie strat nadal trwa. Rząd ogłosił program pomocy dla poszkodowanych, jednak rolnicy domagają się jej zwiększenia.

Szef resortu rolnictwa, podkreśla, że i sami gospodarze, i organizacje branżowe powinny zdawać sobie sprawę z tego, że wsparcie nie może być przyznawane bez ograniczeń, ministerstwo musi stosować się do przepisów, i polskich, i unijnych. Aby więc zapobiec skutkom klęsk, należy upowszechnić ubezpieczenia upraw i zwierząt.

Wtedy mielibyśmy niższe składki na ubezpieczenie od katastrof klimatycznych – wyjaśnia Marek Sawicki.

Gospodarze interweniowali poprzez izby rolnicze, by stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni hektara upraw została zwiększona. Obecnie wynosi 100 zł, a według szacunków nakłady, które trzeba ponieść wynoszą ok. 2 tys. zł/ha. Co więcej, wielu z poszkodowanych – zwłaszcza hodowcy zwierząt – nie mają szans na pomoc, ponieważ nie są w stanie wykazać strat w wysokości powyżej 30% produkcji.

Z kolei wielu większych producentów nie otrzyma pieniędzy, ponieważ już wykorzystali swoją pulę. To wsparcie jest przyznawane w ramach tzw. pomocy de minimis, czyli niewymagającej notyfikacji Komisji Europejskiej. W ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo przypada 7,5 tys. euro.

Programy pomocowe są skierowane do tych, którzy rzeczywiście ponieśli bardzo duże straty. Natomiast często rolnicy oczekują, że będą one programami odszkodowawczymi. Nie, programy pomocowe nie zastępują programów ubezpieczeniowych – podkreśla minister rolnictwa.

Do 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o udzielanie pomocy na ponowne obsianie pól, na których m.in. wymarzły uprawy. Do 18 maja biura powiatowe ARiMR w całej Polsce przyjęły ponad 33 tys. takich dokumentów.

Marek Sawicki informuje, że pieniądze będą przekazywane rolnikom niezwłocznie po złożeniu przez nich wniosków i zweryfikowaniu ich przez pracowników agencji.

Przypomina, że oprócz tej pomocy socjalnej czy kredytów preferencyjnych poszkodowani będą mogli sięgać także po specjalne dotacje.

Niebawem będzie nabór wniosków w ramach „Odtwarzania produkcji po skutkach katastrof klimatycznych”. I ci, którzy mieli straty powyżej 30 proc. oczywiście z tego programu skorzystają – zapewnia Marek Sawicki.