Wzrost eksportu wieprzowiny z Unii Europejskiej

W ciągu 10 pierwszych miesięcy 2008 r. eksport świeżego i mrożonego mięsa wieprzowego z krajów Unii Europejskiej osiągnął 1,077 mln ton.

Była to ilość o 47% większa niż w tym samym okresie 2007 r. Pod względem wartości eksport ten zwiększył się o 33%. Rosja wysunęła się na czoło głównych odbiorców unijnej wieprzowiny, zastępując na tym miejscu Japonię. W Rosji sprzedano niemal ¼ ogółu eksportowanej z Unii wieprzowiny. Była to ilość o 37% większa niż rok wcześniej. Znacznie wzrósł też eksport na Ukrainę i do Białorusi. Eksport do Hong Kongu i Chin potroił się. Natomiast ilość wieprzowiny sprzedanej do Japonii nie zmieniła się.

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2348, s. M/1