Wzrost dochodów rolników walijskich

Dochody rolników walijskich w 2009/10 r. zwiększyły się średnio o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrosły one z 31300 do 33600 funtów sterlingów (37500 euro).

Na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania dochody w gospodarstwach, gdzie wypasa się zwierzęta wzrosły o 19% (z 24500 do 29200 funtów sterlingów). W gospodarstwach o tej samej specjalizacji lecz położonych na nizinach dochody zwiększyły się o 16%. Natomiast w gospodarstwach mleczarskich dochody zmniejszyły się o 11% (z 62600 do 55400 funtów sterlingów). Mimo to są one w dalszym ciągu o 15% wyższe od średnich dochodów z ostatnich pięciu lat. Spadek ten jest wynikiem obniżenia cen, jakie rolnicy otrzymywali za mleko w pierwszej połowie 2009 r.

Oprac. Wanda Mierzecka Rolniczy Magazyn Elektroniczny