Wystawa zwierząt hodowlanych w Szepietowie

Wystawa zwierząt hodowlanych w Szepietowie

W dniach 23 i 24 czerwca br. na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „Agroarena” w Szepietowie odbyła się XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i I Ogólnopolska Wystawa Drobiu Hodowlanego im. Adama Medykiewicza.

Wydarzenie to, które co roku przyciąga rzesze zwiedzających, gościło niemal 120 najlepszych hodowców zwierząt hodowlanych i 320 wystawców, którzy zaprezentowali ponad 400 sztuk zwierząt. Goście „Agroareny” mogli podziwiać czempionów i superczempionów wszelkich kategorii bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, owiec, koni oraz drobiu. Podczas I Ogólnopolskiej Wystawy Drobiu można było zobaczyć najlepsze w Polsce stada kur, indyków, kaczek i gęsi.

Na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego swoje stoisko informacyjne miała też Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innymi podległymi mu instytucjami. Pracownicy Agencji udzielali informacji na temat zasad sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także prezentowali jej ofertę.

Grzegorz Młynarczyk, Dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego ANR, w imieniu Prezesa Leszka Świętochowskiego, uhonorował Pucharem Agencji Nieruchomości Rolnych Grzegorza Wiązowatego, hodowcę konia RAFAEL, superczempiona w kategorii ogier.

W tym samym czasie trwały Dni z Doradztwem Rolniczym, które oprócz polskich rolników przyciągnęły także gości z zagranicy, przede wszystkim z Łotwy, Litwy, Białorusi i Francji. Polscy i zagraniczni rolnicy mieli idealną okazję do wymiany doświadczeń, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę na temat hodowli zwierząt i uprawy roślin.

Wystawa zwierząt hodowlanych w Szepietowie